HLV Tinikun cầm tướng tủ, chơi cùng BLV Izumin và Ciel

► GAM sẽ livestream tại: https://www.twitch.tv/marineslive

Facebook Comments

Add comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *