Quái vật Trundle trong tay Cá Con

► GAM Noway sẽ livestream tại: https://www.twitch.tv/marines_noway

Facebook Comments

Add comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *