Recap họp báo công bố Levi

#GAM #GAMeSports #yupgg

GAM ESPORTS Chào mừng tuyển thủ “Levi” ĐỖ DUY KHÁNH trở lại khoác áo GAM ESPORTS.

Facebook Comments

Add comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *